Spolu úspešnejší

Spolu úspešnejší

Naša škola je zapojená v programe Ministerstva školstva, vedy a výskumu – „Spolu úspešnejší 2021“ v období od 15.10.2021 – 31.12.2021. Cieľom tohto programu je kvalitne doučovať študentov vo vybraných predmetoch, v ktorých kvôli pandémii prišli o isté vedomosti a zručnosti, resp. si chcú niektoré vedomosti a zručnosti aj doplniť.

U nás prebieha doučovanie v týchto predmetoch: biológia, fyzika a slovenský jazyk, o tieto študenti prejavili záujem.

Tento program bude pravdepodobne pokračovať aj od 1.1.2021 do 30.06.2021, s tým, že ak žiaci prejavia záujem, bude možné otvoriť doučovanie aj v iných predmetoch.