Voľné pracovné miesta

Voľné pracovné miesta

Výberové konanie – upratovačka

Riaditeľ Gymnázia duklianskych hrdinov, Komenského 16, 089 01 Svidník
prijme do pracovného pomeru zamestnanca na pozíciu

upratovačka

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu určitú s predpokladaným nástupom od 01. 08. 2024 s predpokladom predĺženia na dobu neurčitú,
 • skrátený pracovný úväzok 6 hod. denne.

Požadovaná kvalifikácia:

 • nižšie stredné odborné vzdelanie, stredné odborné vzdelanie.

Ďalšie požiadavky:

 • zodpovednosť a dôslednosť v upratovaní a udržiavaní vnútorných a vonkajších priestorov školy,
 • samostatnosť, pracovitosť, spoľahlivosť.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a e-mailovým kontaktom,
 • profesijný životopis,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi,
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti,
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Forma odmeňovania

 • v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • platová trieda 1, hrubá mzda 600,00 – 700,00 €.

Termín podania žiadosti:

Žiadosť s potrebnými dokladmi a označením „výberové konanie UPRATOVAČKA“ posielajte na adresu školy  v termíne do 17.07.2024 (termín doručenia) alebo e-mailom na nižšie uvedenú adresu.

Adresa školy:

Gymnázium DH
Komenského 16
089 01 Svidník

Kontakt:

 • tel.: +421 54 752 10 36, mobil +421 903 797566,
 • email: riaditel@gdh.sk.

Poznámka:

 • akceptované budú aj evidované žiadosti podané v roku 2024, ak záujemcovia v určenom termíne telefonicky alebo mailom potvrdia svoj záujem o ponúkané miesto,
 • vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.