Voľné pracovné miesta

Voľné pracovné miesta

Riaditeľ Gymnázia duklianskych hrdinov, Komenského 16, 089 01 Svidník

prijme do pracovného pomeru mzdového kuchára/kuchárku

Pracovné podmienky:

pracovný pomer na čiastočný úväzok (4,5 hod/deň).

Požadovaná kvalifikácia:

 • stredné odborné vzdelanie v odbore kuchár.

Ďalšie požiadavky:

 • pracovitosť, flexibilita,
 • samostatnosť, komunikatívnosť.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a e-mailovým kontaktom,
 • profesijný životopis,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi,
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • platný zdravotný preukaz – platí len pre prijatých uchádzačov.

Forma odmeňovania

 • v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Termín podania žiadosti:

Žiadosť s potrebnými dokladmi a označením „výberové konanie KUCHÁRKA“ posielajte na adresu školy v termíne do 31.08.2021 (termín doručenia) alebo e-mailom na nižšie uvedenú adresu.

Adresa školy:

Gymnázium DH
Komenského 16
089 01 Svidník

Kontakt:

 • tel.: +421 54 752 10 36, mobil +421 903 797566
 • email: riaditel@gdh.sk

Poznámka:

 • akceptované budú aj evidované žiadosti podané v roku 2021, ak záujemcovia v určenom termíne telefonicky alebo mailom potvrdia svoj záujem o ponúkané miesto,
 • vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.