Voľné pracovné miesta

Voľné pracovné miesta

Riaditeľ Gymnázia duklianskych hrdinov, Komenského 16, 089 01 Svidník

prijme do pracovného pomeru zamestnanca na pozíciu školník – údržbár – obsluha plynovej kotolne

Pracovné podmienky: pracovný pomer na dobu určitú s predpokladaným nástupom od 01. 08. 2022 s predpokladom predĺženia na dobu neurčitú.

Požadovaná kvalifikácia: úplné stredné odborné vzdelanie.

Ďalšie požiadavky:

 • zodpovednosť, pracovitosť, flexibilita,
 • samostatnosť, spoľahlivosť,
 • manuálna zručnosť, remeselná zručnosť.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a e-mailovým kontaktom,
 • profesijný životopis,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi,
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Forma odmeňovania

 • v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • platová trieda 1, hrubá mzda 646,00 – 728,50 eur.

Termín podania žiadosti: Žiadosť s potrebnými dokladmi a označením „výberové konanie ŠKOLNÍK“ posielajte na adresu školy  v termíne do 10.06.2022 (termín doručenia) alebo e-mailom na nižšie uvedenú adresu.

Adresa školy:

Gymnázium DH
Komenského 16
089 01 Svidník

Kontakt:

 • tel.: +421 54 752 10 36, mobil +421 903 797566,
 • email: riaditel@gdh.sk.

Poznámka:

 • akceptované budú aj evidované žiadosti podané v rokoch 2021 a 2022, ak záujemcovia v určenom termíne telefonicky alebo mailom potvrdia svoj záujem o ponúkané miesto,
 • vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.